Satakuntatalo

Satakuntatalo sijaitsee Kampissa, Helsingin ydinkeskustassa. Rakennus on Helsingin yliopiston Satakuntalaisen Osakunnan keskuspaikka. Satakuntalainen Osakunta on satakuntalaistaustaisten opiskelijoiden Helsingin yliopiston alainen opiskelijajärjestö, joka käyttää Satakuntataloa toimitiloinaan ja opiskelija-asuntolana. Osakunnan taustaorganisaationa toimii Satalinnan Säätiö, joka omistaa rakennuksen tontteineen. Opiskelijatilojen lisäksi talossa on vuokrattavia liiketiloja.

Satakuntalaisen Osakunnan historia alkaa vuodesta 1654, Turun akatemiasta. Osakunta on siis tuottanut yhteistyötä ja verkostoja eri alojen opiskelijoiden välille yli 350 vuoden ajan. Osakunnilla on muista opiskelijajärjestöistä, kuten ainejärjestöitä poikkeava asema, sillä ne ovat Helsingin yliopiston julkisyhteisön alkuperäinen hallinnollinen osa. Satakuntatalo tuo Satakunnan myös näkyväksi osaksi Helsingin kaupunkikuvaa.

Opiskelijaryhmä ryhtyi rakentamaan kokonaista kerrostaloa majapaikakseen sotienjälkeisinä pulavuosina, epävarmassa poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa. Osakunta-aktiivit toimivat maakunnan ja yliopiston politiikassa opiskelijoiden asuntopulan auttamiseksi.

Satakuntatalon perustamisen ideoinnissa ja rahoituksen hankinnassa on ollut suuressa roolissa esimerkiksi raumalainen Helsingin yliopiston professori ja pääministeri, Edwin Linkomies. Hän toimi SatO:n inspehtorina, eli toimintaa valvovana professorina Satakuntatalon suunnittelun ja rakentamisen aikana. Satakuntalaisten opiskelojoiden asuntotilanne helpottui, kun opiskelijat pääsivät muuttamaan uuteen yhteiseen kotiin, Satakuntataloon.

Rakentaminen 1950-1952 edellytti mittava panostuksia myös kotimaakunnan yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä. Rakennusrakka oli kunnianhimoinen yksityiskohtiin asti viedyn uniikin arkkitehtuurin, sekä monimuotoisen toiminnan asettamien vaatimusten vuoksi.

Peruskorjauksen onnistumisen kannalta on tärkeää ymmärtää sekä rakennuksen arkkitehtoniset ja rakennustekniset ominaisuudet, että käyttäjäyhteisön toimintamallit historian varrelta. Tilojen käyttö on monipuolista ja aktiivista, ja eri toiminnot limittyvät toisiinsa. Tilasarjat ovat epätyypillisiä niin asuintaloille, kuin toimitiloillekin.

Satakuntatalo on ainoa osakuntatalo, joka toimii tänä päivänäkin alkuperäisessä asuntola- ja järjestökäytössään. Kattavasti säilyneen historia-aineiston, sekä toimivana säilyneen talon perusteella Satalinnan Säätiöllä on hyvät lähtökohdat, mutta myös kova paine, saattaa Satakuntatalo uuteen loistoon.

Satakuntalainen Osakunta

Osakuntajärjestelmän historia, eli tapa jakaa ylioppilaat kotiseutunsa mukaan, alkaa Euroopan vanhimmista yliopistoista, kuten varhaiskeskiajan Italiasta ja myöhemmän keskiajan Pariisista, sekä Saksan merkittävistä yliopistoista.

Satakuntalainen Osakunta perustettiin 16. marraskuuta 1654 kuninkaallisen Turun akatemian yhteyteen. Ylioppilaiden maakunnalliset yhteisöt olivat osa Turun akatemian hallintoa varhaisesta vaiheesta, ja siirtyivät Turun vuoden 1827 palon jälkeen yliopiston mukana uuteen pääkaupunkiin, Helsinkiin.

Silloin Aleksanteri-yliopistona tunnetun Helsingin yliopiston alainen osakuntalaitos lakkautettiin vuonna 1852 Venäjän keisari Nikolai I:n määräyksestä. Toiminta kuitenkin jatkui epävirallisena. Osakunnat päästiin perustamaan uudelleen vuonna 1868, mistä lähtien satakuntalaisten ylioppilaiden osakunta on toiminut Helsingissä eri laajuuksissa, kokoonpanoissa ja tiloissa.

Nykyään Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta majailee Satakuntatalossa. Osakunnan jäseniksi voivat liittyä satakuntalaistaustaiset ja -mieliset opiskelijat myös muista pääkaupunkiseudun yliopistoista. Osakunnan toimiston sekä yhteisten oleskelu- ja tapahtumatilojen lisäksi suuri osa osakunnan jäsenistä saa Satakuntatalolta asunnon.

Osakunnasta käytetään yleisesti lyhennettä SatO, joka perustuu nimen vanhahtavaan kirjoitusasuun, Satakuntalainen Osakunta. Jäseniä kutsutaan satolaisiksi ja Satakuntatalolla asuvia jäseniä talolaisiksi. Jäsenten kesken puhutaan lyhyesti ”Talosta”.

Osakunnan toiminta koostuu viikoittaisista ja vuosittaisista harrastusmahdollisuuksista, retkistä, juhlista, sekä kokouksista. Osakunnan sisällä toimii esimerkiksi harrastus- ja ammattilalojen ryhmiä. Opiskelijat valitsevat keskuudestaan vuosittain hallituksen ja virkailijoita, jotka pyörittävät järjestön ja asuntolan toimintaa.

Useimmat osakunnan jäsenet asuvat Satakuntatalolla jossain vaiheessa opiskelujaan. Jäsenet viettävät osakunnan tiloissa aikaa, vaikka asuisivat muuallakin. Keskeiselle paikalle voi poiketa kellon ympäri ja paikalla on aina tuttuja.

Koti satakuntalaisille opiskelijoille

Helsinkiläisten yliopisto-opiskelijoiden asuntotilanne oli 1900-luvun alussa vaikea. Ylioppilaskunnan piirissä liikkui ajatuksia yhteisestä asuntolasta, ja eri osakunnat alkoivat suunnitella yhteistä osakuntataloa järjestötoimintaa varten. Uusi Ylioppilastalo valmistui vuonna 1910 ja SatO sai sieltä kokoontumistilat, joita käytettiin Satakuntatalon valmistumiseen 1952 saakka.

Satakuntalaiselle osakunnalle alettiin toivoa kokoontumistilojen lisäksi omaa asuntolaa syksyllä 1919 osakunnan silloisen kuraattorin, Toivo Viherheimon aloitteesta. ”Satakuntalainen ylioppilas-koti” ei onnistunut keräämään rahoitusta tuolloin, ja jossain määrin käynnistetty hanke haudattiin sillä erää.

Juuri itsenäistyneen Suomen ilmapiiriä leimasivat 1910-luvulla kurjuus ja sodan uhka. Epävakaassa poliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa opiskelija-asuminen ei ollut prioriteetti. Satakuntalaisen Osakunnan jäsenistö ja esimerkiksi osakuntataustaiset poliitikot työskentelivät sen sijaan keuhkotautiparantolan saamiseksi Satakuntaan, sillä keuhkotauti levisi kotimaakunnassa laajasti.

Satalinnan keuhkotautiparantola valmistuikin Harjavaltaan vuonna 1925. Sen johtokunnassa istuivat SatO:n kasvatit Väinö Horelli, Juuse Mikkola sekä Maila Talvio. Satakuntalainen osakunta oli sairaalan merkittävä osakkeenomistaja.

Kun keuhkotaudin uhka väheni ja sairaalan käyttö muuttui, sairaalan omistus haluttiin siirtää yksityisiltä omistajilta valtiolle ja osakunta halusi saada osuutensa realisoitua omaan käyttöönsä. Nyt päätettiin perustaa asuntola Helsinkiin.

1940-luvun lopussa osakunnassa käytiin keskustelua siitä, millaiseen kiinteistöön Satalinnan sairaalan osuudesta odotetut myyntitulot olisi järkevintä sijoittaa. Päädyttiin uudisrakennukseen, sillä vanhan rakennuksen pohjaratkaisu olisi ollut hankala muuttaa opiskelija-asuntolalle sopivaksi. Satakuntatalo-nimi tuli käyttöön työnimenä jo 1949, ensin väliviivalla.

Uudisrakennukselta edellytettiin monia toimintoja. Sen tuli käsittää asuntolan ja osakunnan järjestötilojen lisäksi niiden toimintaa rahoittavia ulosvuokrattavia liiketiloja. Hanke oli edistyksellinen, sillä mallia vastaavasta liiketoimintakonseptista ei Helsingissä ollut. Muiden osakuntien rakennuksista saatiin kuitenkin ideoita mahdollisuuksista.

Karjalainen osakunta oli rakennuttanut jo vuosisadan alussa opiskelija-asuntolaksi aiotun talon Liisankadulle, mutta asunnot vuokrattiin suoraan ulkopuolisille paremman tuoton tarpeessa. Pohjalaisten osakuntien talossa, Etu-Töölön Ostrobotniassa (valm. 1912), majoitettiin opiskelijoita enemmänkin hätäapuna muuhun tarkoitukseen suunnitelluissa tiloissa.

Hämäläisosakunnan 1931 valmistunut Hämäläisten talo Urho Kekkosen kadulla toimii nykyäänkin osakuntatilana, jossa on osakuntaravintola. Tavastian yökerho on osakunnan vuokralaisena. Hämäläisten talo oli Satakuntatalon esikuva: Satakuntataloon haluttiin samanlaista toimintaa.

Hämäläisten taloa pidettiin SatO:ssa esimerkkinä siitä, että opiskelijatalo voi olla kannattava ja jopa voitollinen. ”Hämiksen” asunnot oli kuitenkin vuokrattu ulkopuolisille, kuten Karjalaisen talonkin asunnot. Hämäläisosakunta myös velkaantui merkittävästi talohankkeensa yhteydessä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta toteutti Etu-Töölön Leppäsuolle 1945-1952 kolmen rakennuksen asuntolan, Domus Academican. Arkkitehti Pauli Salomaan suunnittelema ”Domma” oli merkittävä esimerkki Satakuntatalo-projektille, sillä Satakuntalaisen Osakunnan jäseniä oli mukana Domuksen hankkeessa. Satolaisia oli mukana rahoituksen keräämisessä, toteutuksen eri rooleissa, kuten myös sittemmin asukkaina.

Domus Academican hankkeesta lienee saatu paljon oppia niin tuottajana, kuin käyttäjänä Satakuntatalon osittain samanaikaiseen toteutukseen. Domuksen urakan suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana erityisesti SatO:lainen ylioppilas Jaakko Kihlberg, joka oli sittemmin mukana suunnittelemassa ja rakentamassa myös Satakuntataloa.

Tontin hankinta

Satakuntalainen Osakunta tiedusteli kaupungilta tonttia opiskelija-asuntolaa varten. Helsingin kaupunki tarjosi aluksi tonttia osoitteesta Unioninkatu 43. Koska hankinta ei ollut osakunnan puolesta heti mahdollinen, tontti jäi kaupungille. Alkuvuonna 1950 Helsingin kiinteistölautakunta tarjosi toista, halvempaa tonttia Kampista, osoitteesta Lapinrinne 1. Osoite oli tuolloin huonomaineista laitakaupunkia.

Satakuntalainen Osakunta perusti 19.5.1950 taustavoimakseen Satalinnan Säätiön. Ensi töikseen säätiö allekirjoitti kauppakirjan Lapinrinteen ja Lapinlahdenkadun kulmatontista Helsingin kaupungin kanssa 13.7.1950. Vastaperustettu säätiö rahoitti kaupan Satakunnan keuhkotautiparantola Oy:ltä saadulla 4,25 miljoonan markan lainalla, joka vastasi Satakuntalaisen Osakunnan omistusosuutta vielä myymättömästä Satalinnan sairaalasta.

Kaupan ehtona oli kaupungin puolesta, että säätiö sitoutuu pystyttämään silloisen asemakaavan mukaan täyteen pinta-alaan ja korkeuteen yltävän rakennuksen toukokuun 1954 loppuun mennessä. Sitoumuksen rikkomisesta olisi seurannut merkittävä, puolitoistakertaista kauppahintaa vastaava korvausvaade.

Uudisrakennuksen tieltä tontilta purettiin puinen, yksikerroksinen, lauta-aidattu villakortteli, jollaiset olivat tyypillisiä Kampin ja Ruoholahden alueella 1900-luvun alussa.

Rakentaminen

Vuoden 1950 kevään aikana Satakuntatalon rakennusurakka käynnistyi. Suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikutsukilpailu ja tonttikauppoja ja suunnitelmia hiottiin samanaikaisesti rakennustöiden aloittamisen kanssa. Rakennustyöt päästiin aloittamaan 8. toukokuuta 1950 helsinkiläisen Louhintatyöt Oy:n suorittamilla louhintatöillä. Urakasta vastasi ensin Satakuntalaisen Osakunnan jäsenistään nimittämä rakennustoimikunta, joka muuttui Satalinnan Säätiön rakennustoimikunnaksi. Satalinnan Säätiö saatiin perustettua 19. huhtikuuta pidetyssä järjestäytymiskokousksessa.

Satakuntatalon rakentajaksi valittiin elokuussa 1950 Rakennustoimisto Otto Karme. Urakkasopimus allekirjoitettiin 1.9. Rakennusvaiheessa ilmeni pitkin matkaa hidasteita. Jo louhinnan jäljiltä jouduttiin korvaamaan putkivahinkoja naapurirakennuksille. Teräsbetonirungon valaminen tapahtui ripeästi, mutta helmikuussa 1951 kävi ilmi, että rakennusurakoitsija Karme yrityksineen oli taloudellisissa vaikeuksissa.

Tässä vaiheessa ylimääräisiä kustannuksia ei syntynyt, sillä työmaalla olevat rakennusmateriaalit omisti Satalinnan Säätiö, ja Karmelle oli maksettu tehdyn työn mukaan. Kun rakennustyöt kuitenkin etenivät suunnitellusti, eikä yritys osoittautunut konkurssikypsäksi, Karmen annettiin jatkaa urakkaa. Harjannostajaisia vietettiin 17. maaliskuuta 1951.

Harjakaisten jälkeen työmaa hiljeni helmikuussa alkaneen putkimieslakon seurauksena. Viemäröinti- ja kylmävesijohtotöitä pystyttiin edistämään lakon aikanakin, mutta lämpöjohtojen asentaminen pysähtyi kuukausiksi. Keskeneräiset putkityöt viivästyttivät puolestaan sisätilojen rappauksen valmistumista ja paikkailutöitä jouduttiin tekemään eri korvauksesta. Myös Karmelle jouduttiin maksamaan korvauksia kertautuneista viivästyksistä.

Ulkoseinään valittu vuolukivi oli arvokas materiaali joten kiven korvaamista rappauksella harkittiin. Ikkunalasien hankinnassa ilmeni vaikeuksia Suomessa, joten ikkunoita tilattiin Tanskasta. Toimituskin viivästyi useaan otteeseen. Säätiön muistiinpanoista ei selviä, kuinka lopulta kuitenkin päästiin työselityksen mukaisiin materiaaleihin.

Varhainen käyttö

Satakuntatalo valmistui olympiavuonna 1952. Ennen, kuin opiskelijat saivat muuttaa taloon, se toimi olympialaisten ajan lehdistöhotellina. Maailman urheilutoimittajat majoittuivat asuntolassa, josta vielä purettiin viimeisiä rakennustelineitä. Olympialaisten edellyttämä käyttö lienee asettanut paineita rakennustöiden valmistumiselle. Satakuntatalo Press Hotel -nimellä esitellystä majoituksesta löytyy kansainvälisille vieraille kirjoitettu esite, sekä lehtileikkeitä Satalinnan Säätiön arkistosta.

Olympialaisten jälkeen syyskuussa 1952 Satakuntataloon muutti 105 ylioppilasta, jotka jakoivat huoneet kahden tai kolmen opiskelijan kesken. Ensimmäiset liikevuokralaiset saatiin helposti ja myös arkkitehti Teräsvirta muutti toimistonsa Satakuntataloon.

Satakuntatalon opiskelija-asuntola toimi alusta vuoteen 2006 asti kesähotellina, joka tuotti opiskelija-asuntolaa paremmin tuloja Satalinnan Säätiölle. Opiskelijat muuttivat kolmen kesäkuukauden ajaksi pois talolta omine tavaroineen. Asuntola oli siksi alun perin täysin kalustettu.

Kevät- ja syysmuuttoina tunnetut päivät edellyttivät huoltomiehiltä kovaa ponnistelua sen yhden vuorokauden aikana, jolloin opiskelijoiden vuokrasopimukset päättyivät, sillä hotellivieraat muuttivat huoneisiin seuraavana aamuna. Hotellikäytön vuoksi jouduttiin esimerkiksi rakentamaan ja purkamaan väliaikaisia seiniä.

Satakuntatalon juhlatilojen ravintola toimi aluksi opiskelijaruokalana. Juhlasali oli myös osakunnan käytössä. Omasta ravintolasta jouduttiin luopumaan taloudellisista syistä, ja juhlatilat vuokrattiin jo varhain ulkopuoliselle yrittäjälle. Ravintola toimi myös kesähotellin palveluna. Juhlatiloissa järjestetään nykyisin vain merkittävimpiä osakuntajuhlia pari kertaa vuodessa.

Rakennushistoriaselvitys

Kattavampaa rakennushistoriallista tietoa Satakuntatalosta löytyy alla olevasta linkistä.